„Z angličtiny je třeba odbourat bělošství. Důraz na správnou gramatiku je rasistický“

UNIVERZITNÍ DISKUSE O ANGLIČTINĚ

„Z angličtiny je třeba odbourat bělošství. Důraz na správnou gramatiku je rasistický“
Podle některých profesorů je důraz na správnou gramatiku rasistický. Foto: Shutterstock
2
Svět
Echo24
Sdílet:

Černošský jazyk je na univerzitách diskriminován, zaznělo na virtuálním „Antirasistickém pedagogickém sympoziu“ organizované americkou Towsonskou univerzitou. Řečníci kritizovali univerzitní osnovy a programy psaní za to, že jsou rasistické a upřednostňují bělochy. Informoval o tom server Campus reform.

Profesorka April Baker-Bellová, která se zabývá anglickým jazykem na Michiganské státní univerzitě, poznamenala, že mezi nebezpečné postoje učitelů patří „domněnky, že černí studenti jsou nějakým způsobem jazykově, morálně a intelektuálně méněcenní, protože komunikují černošským jazykem“. Myšlenka standardní angličtiny podle ní způsobuje udržení rasistických předsudků o černošském jazyce.

„Způsob, jakým je ve školách diskriminován černošský jazyk, odráží to, jak jsou znehodnocovány životy černochů ve světě,“ řekla Baker-Bellová. „Protičernošský jazykový rasismus, který je uplatňován u černošských studentů ve třídách, není oddělen od rozbujelého a záměrného protičernošského rasismu a násilí páchaného na černoších ve společnosti,“ dodala.

Profesorka angličtiny na Indiana University of Pennsylvania Cristina Sánchezová-Martínová uvedla, že její snaha má přispět k „odbourání bělošství“ v psaní univerzitních studentů. „Opakované odkazy na ‚správnou gramatiku‘ a ‚standardní jazyk‘ posilují narativy o angličtině pouze jako o bělošské jednojazyčnosti,“ uvedla.

Podobný případ se objevil i během loňského srpna. Profesoři z několika amerických univerzit se postavili proti akademické a spisovné angličtině. Jsou totiž podle nich rasistické, protože odráží řeč bělochů. Černošští studenti se tak stávají terčem rasismu, protože je jejich afroamerická angličtina považovaná za méněcennou. Informovali o tom ve svém vyjádření, které sepsali pro akademickou půdu především vysokých škol i s ohledem na probíhající protesty Black Lives Matter. Psali jsme o tom zde.

Některé univerzity angličtinu nehodnotí

V Británii některé univerzity vyzývají své profesory, aby angličtinu studentů nehodnotili. Nejen na University of Hull dospěli nově akademici k názoru, že studentům neprospívá hodnocení pravopisné správnosti a obecně upozorňování na „technické nedokonalosti“ anglicky psaného projevu. V rámci snahy „dekolonizovat osnovy“ je proto nyní profesorům doporučováno, aby nepřikládali pravopisu větší váhu, než je nezbytně nutné, protože je to elitářský, bílý a mužský způsob vyjadřování. Psali jsme o tom zde.

 

Sdílet: