Vláda ČR: Tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic

Vláda ČR: Tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic
Blogy

Radomil Bábek

Od každé národní vlády se očekává, že bude pracovat ve prospěch svých občanů. Má podporovat národní instituce, školy, vědu, ale i podnikání. V poslední oblasti, podpoře podnikání, se vláda ANO, ČSSD a KDU-ČSL chová věru podivně.

Jistě existuje několik firem, korporací, které si nemohou na přízeň vlády stěžovat. Výborně se má Agrofert ministra financí Babiše, podporu vlády má i Auto Škoda, a.s. Zatímco první státu nepřináší nic, Škodovka je velmi cenným podnikem a možná si nějakou podporu zaslouží. Problém však spočívá v tom, jak vláda škodí většině českých firem tím, že podporuje jiné, zcela nepotřebné firmy, jak deformuje podnikatelské prostředí a konkurenci, jak vydává peníze za tvorbu pracovních míst v době, kdy máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě. Čím vláda tak škodí podnikání v ČR? Přece rozdáváním investičních pobídek.

Investiční pobídky byly původně myšleny jako nástroj motivace firem, aby začaly podnikat v ČR, aby vytvářely pracovní místa a aby přinášely do ČR nové technologie a inovace. Jak se to zvrtlo, posuďte sami.

Vláda ANO, ČSSD a KDU-ČSL rozdala za poslední tři roky investiční pobídky v hodnotě téměř 40 miliard Kč. To je samo o sobě obrovská suma, ovšem její nesmyslnost zvýrazní fakt, že těchto 40 miliard Kč dala vláda pouze 258 firmám. Skutečně, nepřepsal jsem se a vy jste se nepřehlédli – 258 firem si rozdělilo 40 miliard Kč!

Převážně šlo o firmy velké, a to ze 70 % zahraniční. V drtivé většině jsou to firmy výrobní, s programem, který nemá žádnou inovativní hodnotu, a dokonce většinou s výrobou, kterou dělá v ČR řada českých firem. Mnohé z podpořených firem mají vysoké zisky, některé dokonce i obrat, který se blíží rozpočtu České republiky. Jedním z vysvětlení, proč vláda rozdává investiční pobídky je prý tvorba pracovních míst. Zajímavé jistě je, že jedno pracovní místo bylo podpořenými firmami zřízeno v průměru za 1,5 milionu korun. V jednotlivých případech, a zní to neuvěřitelně, zřídily podpořené firmy jedno pracovní místo i za desítky milionů korun!

Shrnuto to znamená, že vláda ČR podporuje obrovskými částkami několik málo vybraných zahraničních firem. Vláda ČR rozdáváním investičních pobídek dále zhoršuje strukturu našeho průmyslu a dělá z České republiky montovnu a skladiště Evropy. Vláda ČR podporuje cizí konkurenty českých firem, které od vlastní vlády žádnou podporu nedostávají. Vláda ČR podporuje firmy, které to podle svého zisku a obratů nepotřebují. Vláda ČR podporuje tvorbu pracovních míst v době, kdy české firmy mají zoufalý nedostatek zaměstnanců.

Tak bychom mohli pokračovat, ale lepší bude, když si čtenáři najdou fakta o investičních pobídkách v analytických zprávách, které zpracovala Asociace podnikatelů a manažerů společně s Centrem pro občanské svobody.

K dispozici jsou první dvě části zprávy (1. Cizince vláda podporuje, Čechy ne. Proč?2. Černá díra na (naše) peníze.)

Další dvě zprávy (3. Vláda ČR: Tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic a 4. Podivnosti a excesy v udílení investičních pobídek) najdete 19. a 20. 6. na www.asociacepm.cz .

Investiční pobídky a to, jak je vláda ANO, ČSSD a KDU-ČSL rozdává, jsou nástrojem pokřivování podnikatelského prostředí. Považuji za pokrytecké, když tato vláda prezentuje veřejnosti EET, která nic pozitivního nepřinesla, jako nástroj narovnávání podnikatelského prostředí a potom rozdá několika vybraným firmám 40 miliard korun. Jen pro jednoduché srovnání, je to částka, která by stačila na to, aby si každý důchodce polepšil jednorázově o 17000 Kč, nebo dostával po tři roky měsíčně 500 Kč navíc k svému důchodu.

Je zřejmé, že pro jedny, ty vybrané, má vláda spoustu peněz na podporu jejich podnikání, zatímco pro druhé, statisíce drobných podnikatelů, má jen zákazy, sankce a další a další povinnosti.