Použití propalestinského hesla může být v Česku trestné, už padla žaloba

IZRAELSKO-PALESTINSKÝ KONFLIKT

Použití propalestinského hesla může být v Česku trestné, už padla žaloba
Propalestinský slogan může být trestný, policie zvýšila ochranu u židovských budov. Foto: Shutterstock
1
Domov
Jan Křovák
Sdílet:

Projevy antisemitismu budou stíhány stejně jako jakékoliv jiné projevy nenávisti vůči skupině obyvatel kvůli rase, národnosti a podobně, bez ohledu na to, kdo a kde se jich dopouští. Pro Echo24 to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Dodal, že provolávání propalestinského sloganu „From the River to the Sea...“ může být za určitých okolností trestné. Nejvyšší státní zastupitelství k této problematice zpracuje analýzu. Zástupci hnutí Ne našim jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě podali kvůli omezení použití hesla správní žalobu na pražský magistrát. Policie pro Echo24 řekla, že zvýšila dohled v okolí židovských budov.

Slogan „From the river to the sea Palestine will be free“ (Od řeky k moři Palestina bude svobodná) zaznívá na řadě propalestinských demonstrací po celém světě. České ministerstvo vnitra v tiskové zprávě uvedlo, že užití tohoto hesla „je v kontextu útoku Hamásu proti Izraeli ze 7. října 2023 problematické a mohlo by naplňovat znaky trestného činu.“

Sám ministr Vít Rakušan pro Echo24 řekl, že projevy antisemitismu budou stíhány stejně jako jakékoliv jiné projevy nenávisti vůči skupině obyvatel kvůli rase, národnosti a podobně, bez ohledu na to, kdo a kde se jich dopouští. „Pokud jde o zmíněné heslo, experti po jednání se státním zastupitelstvím konstatovali, že za určitých okolností toto heslo může být považováno za porušení zákona. Vždy se ale bude hodnotit, v jakém kontextu bylo použito,“ uvedl Rakušan. Německá spolková země Bavorsko se před pár dny rozhodla, že bude heslo postihovat jako podporu terorismu.

Mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá pro Echo24 dodala, že antisemitismus, jako projev nenávisti, je velice komplexní fenomén, proto je také v boji proti němu potřeba široká škála nástrojů a přístupů, které zahrnují bezpečnostní, preventivní, osvětové a vzdělávací aktivity. „V tomto duchu byla také sepsána první evropská strategie, která se zaměřuje na základní aspekty projevů antisemitismu a přináší také doporučení, která jsou postupně implementována,“ připomněla Malá.

Policie sleduje budovy i sociální sítě

Policejní mluvčí Jakub Vinčálek pro Echo24 řekl, že od počátku probíhající fáze konfliktu mezi Izraelem a hnutím Hamás přijala policie opatření, které spočívá ve zvýšeném dohledu nad bezpečností v bezprostředním okolí židovských objektů a významných budov. „Součástí je i intenzivní komunikace se zástupci a správci těchto objektů a aktualizování komunikačních kanálů. Policisté se také zaměřují na oblasti se zvýšenou koncentrací osob, což je standardem v podobných situacích,“ řekl Vinčálek.

„Dále pak pečlivě sledujeme mezinárodní dění, spolupracujeme se zahraničními partnery a s dalšími bezpečnostními sbory si předáváme informace ohledně potenciálních hrozeb. Naši analytici sledují sociální sítě a další komunikační platformy a vyhodnocují míry rizika – případně výzvy – které by mohly být způsobilé naplnit skutkovou podstatu některého (primárně nenávistných) trestných činů,“ dodal policejní mluvčí.

V letošním roce eviduje policie celkem 14 případů s nenávistným podtextem, kdy byla objektem napadení osoba sebe sama označujícího za vyznavače židovského náboženství. „Za stejné období loňského roku to bylo 22 případů, za celý rok 2022 23 skutků. U trestných činů z nenávisti se obecně jedná převážně o podněcování k nenávisti vůči skupině osob, násilí proti skupině obyvatelů a založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka,“ dodal Vinčálek s tím, že se jedná o evidované trestné činy, kdy statistiku policie vede zpětně, tedy poskytnutá čísla reflektují konec října. „Jiná protiprávní jednání v této statistice nejsou,“ dodal Vinčálek.

Na schůzce zástupců ministerstva vnitra, Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) a policejních expertů bylo minulý týden dohodnuto, že NSZ zpracuje k této problematice analýzu. „Jakmile bude odborná analýza dokončena, seznámíme s jejími závěry veřejnost. Do té doby nebudeme k této otázce poskytovat žádný předběžný komentář,“ uvedl pro Echo24 mluvčí NSZ Petr Malý.

Iniciativa: Jde o kriminalizaci propalestinského hnutí

Mluvčí MV Malá pro Echo24 dodala, že obdobně jako u jiných projevů nenávisti je třeba vždy posuzovat kontext, neboť platí, ze české právo nezná seznam zakázaných symbolů nebo hesel. „Důležité je proto vždy vyhodnocení úmyslu toho, kdo se nenávistného jednání dopouští, stačí nepřímý úmysl. Provolávání hesla může za určitých okolnosti vést k trestnímu stíhání. Je-li provoláváno během shromáždění, může být důvodem k jeho rozpuštění. Policie je připravena každé nenávistné jednání, které naplňuje znaky trestného činu, postihovat,“ řekla Malá.

Zástupci hnutí Ne našim jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě podali správní žalobu na pražský magistrát kvůli zákazu hesla. Podle iniciativy je to omezování svobody projevu a svobody shromažďování. „Iniciativa je přesvědčena, že snaha o zákaz jednoho hesla je vedena širší snahou o kriminalizaci celého propalestinského hnutí ze strany Ministerstva vnitra, Nejvyššího státního zastupitelství a Magistrátu hl. města Prahy,“ uvedl člen iniciativy. Zdeněk Jehlička. Podle hnutí je původním smyslem hesla úsilí o rovnost, svobodu a důstojný život pro všechny lidi od řeky Jordán ke Středozemnímu moři.

Sdílet:

Hlavní zprávy

×

Podobné články