Rozhozená psychika v Poříčí nad Sázavou

GENIUS LOCI

Rozhozená psychika v Poříčí nad Sázavou
Dramatik Josef Topol se narodil v domku nedaleko od kostela svatého Havla, za kterým stojí ta márnice. Jako chlapec tam ministroval a pak i ve věku dospělém občas zpíval na kůru. Foto: Jiří Peňás
4
Komentáře

Jiří Peňás