Kam se vydaly Korczakovy děti

GENIUS LOCI

Kam se vydaly Korczakovy děti
Muzeum POLIN nebo taky Pol-in znamená hebrejsky „tady zůstaň“, stejně jako to znamená v jidiš i v hebrejštině Polsko. Otevíralo v roce 2014, dost se o něm psalo i u nás, je to chlouba Varšavy a celého Polska, jedno z nejhezčích nových muzeí v Evropě. Foto: Foto: Jiří Peňás
Komentáře

Jiří Peňás