Hygiena vyměřila za „neroušku“ 10 000 pokuty. Václav Klaus nesouhlasí a podal odpor

KLAUS A ROUŠKY

Hygiena vyměřila za „neroušku“ 10 000 pokuty. Václav Klaus nesouhlasí a podal odpor
Prezident Václav Klaus 17. 11. 2020 na Národní třídě v Praze. Foto: Vojtěch Drbohlav
1
Domov

Echo24

Bývalý prezident Václav Klaus dostal od pražské hygienické stanice pokutu 10 000 korun za říjnové vystoupení bez roušky před Obecním domem v Praze. Klaus s rozhodnutím nesouhlasí a prostřednictvím svého právníka podal ve středu proti rozhodnutí odpor. Požaduje, aby s ním bylo přestupkové řízení zastaveno. Klaus to uvedl v prohlášení, které poskytl Petr Macinka z Institutu Václava Klause.

Klaus přišel 28. října před Obecní dům uctít památku vzniku Československa. U pamětní desky vystoupil s projevem, ve kterém kritizoval vládní opatření proti koronaviru. Během akce neměl nasazenu roušku, za což byl kritizován. Bez roušky přišel i na oslavy výročí událostí spojených se 17. listopadem na Národní třídě. Česká televize už dříve informovala o tom, že za toto porušení vládních nařízení by měl od pražské hygienické stanice dostat pokutu 3000 korun.

Klaus v prohlášení k pokutě za 28. říjen uvedl, že podání odporu bylo míněno "nejen jako nesouhlas s udělením konkrétní pokuty, ale i jako občanský protest z obecných důvodů, které směřují k ochraně práv všech občanů a k ochraně svobody proti potlačování občanských svobod". Bývalý prezident v prohlášení napsal čtyři důvody svého nesouhlasu.

Domnívá se, že udělení pokuty je postihem za politický akt, a ne trestem motivovaným epidemiologickými důvody. Je podle něj povinností představitelů veřejného života veřejně si připomenout založení státu a "nenechat se odstrašit" epidemií. Poznamenal, že postih dostal za několikaminutové položení kytice a asi dvouminutový venkovní projev bez roušky. "Ministerstvo zdravotnictví však umožňuje vystupování řečníků v televizních studiích bez roušky. Beru to jako zřejmou nerovnost a nedůvodně odlišný přístup," uvedl. "Uctěním státního svátku, ústním projevem a položením kytice jsem realizoval ústavně zaručenou svobodu projevu. Ta může být omezena jen zákonem. Ani krizová opatření vlády svobodu projevu neomezila," dodal.

Vadí mu také to, že hygienická stanice podle něj ukládá pokuty v rozporu s ústavou za porušení opatření, které "pro jeho nezákonnost" zrušil Městský soud v Praze.

Klaus v prohlášení dále uvádí, že povinnosti může ukládat jen zákon. "Ústava nepřipouští, aby státní represivní orgány jednaly jako za totality a určovaly povinnosti, které zákon výslovně nezná. Zákon nezná povinnost nošení roušek," zdůvodnil svůj názor. Kritizuje také to, že zákon podle něj dává správnímu orgánu velkou libovůli, když umožňuje uložit pokutu až do výše tří milionů korun "za to, že někdo nemá několik minut roušku, ač šlo o uctění hrdinství zakladatelů našeho státu". Je to podle něj v rozporu se zásadami právního státu.

Plné znění žádosti Václava Klause:

Václav Klaus žádá zastavení přestupkového řízení ve věci pokuty udělené mu Hygienickou stanicí hl. m. Prahy za projev k státnímu svátku 28. října 2020
Prostřednictvím mého právníka dne 27. ledna 2021 podaný „odpor“ proti příkazu k zaplacení pokuty 10 000 Kč byl míněn nejen jako nesouhlas s udělením konkrétní pokuty, ale i jako občanský protest z obecných důvodů, které směřují k ochraně práv všech občanů a k ochraně svobody proti potlačování občanských svobod. Tyto důvody jsou následující:

1. Trest byl udělen za uctění státního svátku. Trest za projev proslovený v tento sváteční den je třeba interpretovat jako trest za politický akt
Udělení pokuty bylo postihem za politický akt, nikoli postihem motivovaným epidemiologickými důvody. Přijel jsem autem k Obecnímu domu v Praze v den státního svátku 28. října. Uctil jsem zakladatele státu a stát samotný položením kytice a pronesl jsem při tom krátký projev. Je nejen právem, ale i povinností představitelů veřejného života, mezi něž patří i bývalí prezidenti, veřejně si tento svátek připomínat a nenechat se odstrašit dnešní epidemií. (Text mého projevu z 28. října 2020 zde: https://www.klaus.cz/clanky/4637)
Hygienická stanice postihla několikaminutové položení kytice a zhruba dvě minuty trvající projev, který byl venku, bez roušky. Ministerstvo zdravotnictví však umožňuje vystupování řečníků v televizních studiích bez roušky. Beru to jako zřejmou nerovnost a nedůvodně odlišný přístup.
Uctěním státního svátku, ústním projevem a položením kytice jsem realizoval ústavně zaručenou svobodu projevu. Ta může být omezena jen zákonem. Ani krizová opatření vlády svobodu projevu neomezila.

2. Pokuta za soudem zrušené opatření obecné povahy
Hygiena ukládá v rozporu s ústavou pokuty za porušení opatření, které bylo pro svou nezákonnost zrušeno Městským soudem v Praze. Tuto skutečnost nevzala v úvahu, ač má zásadní význam, jelikož z hlediska ústavního nelze ukládat a vymáhat pokuty na základě nezákonných a neústavních právních aktů.

3. Nezákonnost a neústavnost stanovení povinnosti nošení roušek
Jedním z přínosů polistopadových změn v oblasti státu a práva bylo, že povinnosti může ukládat jen zákon. Polistopadový ústavní řád tak reagoval na totalitní praxi, kdy řadu povinností stanovily podzákonné předpisy či dokonce různá opatření státních orgánů, která neměla ani charakter právního předpisu. Ústava nepřipouští, aby státní represivní orgány jednaly jako za totality a určovaly povinnosti, které zákon výslovně nezná. Zákon nezná povinnost nošení roušek.

4. Zastrašování hrozbou likvidační výše pokuty
Zákon o veřejném zdraví dává správnímu orgánu velkou libovůli. Je v rozporu se zásadami právního státu, může-li správní úřad dávat pokuty fyzickým osobám až do výše 3.000.000,- Kč za to, že někdo nemá několik minut roušku, ač šlo o uctění hrdinství zakladatelů našeho státu.

Formální odpor proti rozhodnutí byl podán právě z těchto důvodů. Prostřednictvím svého advokáta jsem navrhnul Hygienické stanici hl. m. Prahy, aby toto přestupkové řízení bylo zastaveno.
Václav Klaus, v Praze dne 28. ledna 2021