Lidé se bojí skládky strusky poblíž stáčírny Dobré vody. Řeší to radnice i Mattoni

SKLAD STRUSKY

Lidé se bojí skládky strusky poblíž stáčírny Dobré vody. Řeší to radnice i Mattoni
Město Nové Hrady bojuje proti skládkám strusky (ilustrační foto). Foto: Shutterstock
1
Domov
Jan Křovák
Sdílet:

V katastru města Nové Hrady v Jižních Čechách se nachází hned dvě skládky struskového kameniva, které se tam dováží z Rakouska. Jak samotné Nové Hrady, tak i okolní obce usilují o odstranění strusky, kterou označují za nebezpečný odpad. Podle rozboru, který provedlo město s pomocí vodárenské společnost ČEVAK, navíc mohou z materiálu unikat nebezpečné látky. Podle závěrů České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Správy Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko k žádnému překročení zákona nedochází. V katastrálním území Nových Hradů se přitom nachází hlavní stáčírna celorepublikově prodávané Dobré vody. Ta podle oficiálního stanoviska mateřské společnosti Mattoni není v ohrožení.

Mluvčí společnosti ČEVAK Jitka Kramářová deníku Echo24 řekla, že v oblasti Nových Hradů provedla komerčně zadaný rozbor, o kterém nemůže detailně informovat. „Naše společnost provádí kromě rozborů pitné a odpadní vody pro vlastní účely také rozbory na komerční bází. Vámi dotazovaný rozbor patří do kategorie komerčně objednaného rozboru, tudíž nejsme oprávněni sdělovat výsledek třetímu subjektu,“ řekla pro Echo24 Kramářová.

Zmiňovaný rozbor si zadal starosta města Vladimír Hokr. Podle jeho vyjádření pro deník Echo24 výsledky poukazují na to, že by do povrchové vody v blízkosti skládky, která se nachází katastrálním území Nových Hradů v oblasti Byňova, mohly z uskladněné strusky unikat rtuť a vanad. Není ovšem jasné, zda se jedná o nadlimitní množství. V současnosti tak podle Hokra probíhá sběr potřebných informací.

„V katastru našeho města víme o dvou skládkách strusky. Zaznamenali jsme taktéž využití strusky jako stavebního materiálu s tím, že stavebník obdržel protokol o tom, že jde o certifikovaný stavební materiál,“ uvedl pro Echo24 Hokr.

O dalším rozboru informoval deník Echo24 opoziční zastupitel Zdeněk Dorschner. „Nechal ho udělat jeden člověk, který si přeje zůstat v anonymitě. Tento rozbor dopadl špatně. V této věci se povedou podle posledních informací během následujících 14 dní další jednání,“ uvedl pro Echo24 Dorchner. Zmíněný anonymní rozbor má podle svých slov k dispozici i starosta Hokr. Ten pro Echo24 řekl, že o všech zjištěních informuje průběžně zastupitele. „Jsme též v kontaktu se starosty některých okolních obcí, se zástupci závodu Dobrá voda a dalšími osobami, které mají zájem nejen zastavit další dovoz tohoto odpadu z Rakouska, ale též zajistit jeho odvoz ze současných deponií,“ řekl Hokr s tím, že nyní probíhají jednání o možnostech dalších rozborů, které by obavy z nebezpečnosti materiálu potvrdily nebo vyvrátily. Dodal, že další skládky se struskou jsou umístěny i mimo katastrální území Nových Hradů.

Právě stáčírna zmíněné Dobré vody se nachází ve stejné oblasti jako uložená struska. Vedení společnosti Mattoni 1873, pod kterou Dobrá voda spadá, tento problém podle své mluvčí Lutfie Volfové vážně řeší. „V posledních dnech jsme byli upozorněni na novou skládku strusky uvnitř druhého ochranného pásma zdrojů přírodních minerálních vod v Byňově. Tuto aktivitu jsme oznámili Českému inspektorátu lázní a zřídel s žádostí o prověření, zda nedochází k porušení vyhlášky, která zakazuje umisťování skládek nebezpečného odpadu ve II. ochranném pásmu,“ uvedla pro Echo24 Volfová s tím, že společnost Mattoni zároveň Českému inspektorátu lázní a zřídel nabídla součinnost při kontrolní činnosti.

„Zdroje přírodní minerální vody v Byňově jsou hlubinné a vodonosné kolektory jsou bezpečně chráněny nepropustnými horninovými vrstvami. Je však nepřípustné jakékoliv ohrožení i mělkých zvodní a pokud by se potvrdily obavy místních lidí, že se jedná o nebezpečný odpad, věříme, že příslušné orgány budou konat a proti takovéto činnosti zasáhnou,“ řekla Volfová redakci.

V dané věci již byly podle starosty Hokra učiněny i další právní kroky v sousední oblasti Kaplicka směrem k České obchodní inspekci a ČIŽP. „Jejich odpověď ještě nemáme. Naší snahou je zajistit odvoz tohoto nebezpečného materiálu a zabránit jeho používání, aby nedošlo k ohrožení vodních zdrojů,“ řekl Hokr.

CHKO ani ČIŽP žádný problém neshledaly

Podle oficiálních dokumentů jde o strusku z rakouské ocelářské skupiny Voestalpine se sídlem v Linci. Tuto informaci potvrzuje i zpráva Agentury ochrany krajiny a přírody (AOPK), respektive CHKO Třeboňsko, kterou má deník Echo24 k dispozici. Ta uvádí, že kontrola ze strany CHKO žádnou závadu neodhalila. Provozovatelem jedné ze skládek v bývalém technickém zázemí těžby rašeliny je Vít Freylach. Ten pro Echo24 po zveřejnění článku v odpovědi na dříve položený dotaz sdělil, že nemá výsledky rozboru ČEVAKu k dispozici.

Vyjádření Víta Freylacha zaslané redakci 2. srpna odpoledne, po zveřejnění článku

„Na skladě v Byňově u Nových Hradů dodržujeme veškerá bezpečnostní pravidla a preventivní opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, To bylo i opakovaně předmětem prověřování ze strany příslušných orgánů,“ uvedl pro Echo24 Freylach s tím, že výrobek ze strusky s certifikátem CE kontaminaci vody rtutí ani vanadem způsobovat nemůže. „Rtuť ve skladovaném výrobku vůbec není obsažena. Vanad ve strusce obsažen je, nicméně se nevyluhuje,“ dodal Freylach s tím, že nezávadnost strusky potvrdily již dříve ověřené laboratorní certifikáty.

Proti možnosti, že by ze strusky mohly unikat nebezpečné látky, se ohradila sama firma Voestalpine. „Chceme upozornit, že společnost Voestalpine nevyváží žádné kontaminované strusky. Exportujeme struskové kamenivo partnerům v Rakousku a České republice k dalšímu zpracování a samozřejmě jakýkoli vývoz strusky probíhá v souladu s platnými evropskými a národními předpisy. Vzhledem k tomu, že další zpracování v České republice neprovádíme, nejsme schopni říci, zda struska používaná v Nových Hradech pochází z našeho závodu,“ uvedla pro Echo24 firma s tím, že ani město Nové Hrady ani společnost ČEVAK jejich firmu nekontaktovaly.

Vedoucí správy CHKO Ladislav Rektoris deníku Echo24 sdělil, že v souvislosti se skládkou kameniva u Nových Hradů obdrželi několik dotazů, zda může jít o nebezpečí pro životní prostředí. „My jsme tam udělali kontrolu podle kontrolního řádu. Domluvili jsme se s panem Freylachem, kterému ta firma patří. Ukázali nám všechny dokumenty, které jsme potřebovali vidět. Tedy že jde o legálně dovezený nikoliv odpad, ale výrobek. Podle závěrů nejde o koncovou část, která nemá žádné další využití, ale spíše o výrobní materiál,“ řekl pro Echo24 Rektoris s tím, že i s ohledem na způsob skladování k žádnému přestupku nedošlo.

Ve zprávě CHKO se mimo jiné uvádí, že v severní části pozemku je na ploše částečně zpevněné silničními panely o rozloze 0,4 hektaru navezeno struskové kamenivo v podobě kuželovité deponie, které v nejvyšším bodě dosahuje 18 až 20 metrů. Podle závěrů kontroly ze září loňského roku bylo v areálu asi 70 tisíc tun strusky. Struska původně odpadem byla, nicméně po mechanické úpravě došlo k certifikaci kameniva jako průmyslově vyráběného agregátů. Pokud by se nicméně ukázalo, že struska je skutečně odpad a nikoliv materiál k další výrobě, mohlo by dojít k novému posouzení.

„Posuzovali jsme to i proto, protože existoval záměr u jedné nebo dvou našich staveb použít struskové kamenivo jako kamenný závoz při budování rybníka, tam jsme to ale hodnotili z hlediska krajinného rázu i dědictví předků. Využití strusky jsme v tomto případě nepovolili, protože máme zájem dodržovat tradiční postupy a využívat co nejméně novodobých nástrojů a materiálů,“ řekl pro Echo24 Rektoris. „Nicméně v případě skládky v Byňově jsme shledali, že nedochází k žádnému přestoupení zákona z hlediska ochrany přírody. I když to působí třeba ne úplně standardně, tak zdravotní závadnost podle nás ten materiál nemá žádnou,“ dodal Rektoris.

Podobně hovoří Česká inspekce životního prostředí. „Uvedené složení předmětného materiálu (struskového kameniva) je inspekci dlouhodobě známo z její kontrolní činnosti. Inspekce zahájila od 1. 1. 2021 celkem tři kontroly zaměřené mimo jiné na provoz skladu struskového kameniva v Byňově u Nových Hradů,“ uvedl pro Echo24 mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka.

„Kontrolami zahájenými v roce 2021 nebylo zjištěno porušení platných právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství při skladování struskového kameniva v Byňově, třetí kontrola zahájená v roce 2023 nebyla dosud ukončena,“ dodal Ovečka. „Ve věci nakládání se struskovým kamenivem v Byňově nebylo ze strany inspekce dosud zahájeno žádné řízení. Nicméně s ohledem na povinnost mlčenlivosti podle zákona o kontrole však není možné poskytnout bližší informace,“ dodal Ovečka.

Sdílet:

Hlavní zprávy

domov
×

Podobné články