Články autora Václav Vlk

/
Václav Vlk
Autor je advokát

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Po ukončení studií působí stále v advokacii. Zaměřuje se zejména na přípravu procesních strategií pro klienty, zejména věcech odpovědnostních vztahů, náhrady škody vůči státu, ve sporech týkajících se obchodních společností a jejich vnitřních poměrů, nekalé soutěže, arbitrážních řízeních,  věnuje se občanském právu, ochraně osobnosti, dědictví  a rodinnému právu. V trestním právu se věnuje  zejména obhajobě v hospodářských trestných činech a trestných činech veřejných činitelů. Vede též spory či obhajoby ve španělských zemích. Publikační činnost v odborném a denním tisku. Člen Odvolací kárné komise ČAK. Předseda výboru pro vnější vztahy České advokátní komory v letech 2005 až 2017. Zakládající člen Unie obhájců ČR, člen prezidia Unie obhájců ČR. Od roku 2018 řádný člen Unie rodinných advokátů.